Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đất nước đến hoa còn xấu hổ

Trần Mạnh Hảo
Thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2013 9:52 PM

 

 không còn ai biết ngượng
Lại mọc đầy hoa xấu hổ nơi nơi
Cây thẹn thùng nép cỏ
Lá nhắm hờ mắt gió trêu ngươi

Nói dối mọi nơi
Nói dối mọi điều
Nói dối quá làm hoa đỏ mặt

Muôn năm cái không có thật
Không có thật ở đâu ?
Đất nước nằm mơ trên quả địa cầu
Đất nước khom lưng tìm thiên đường không có
Một thiên đường hư vô


Hoa thay người xấu hổ
Kẻ gian manh mang mặt nạ thánh thần
Hoa xấu hổ mọc trong tờ hộ chiếu
Ra nước ngoài thương người Việt tủi thân

Sự trâng tráo làm vương làm tướng
Xấu hổ ơi xấu hổ mọc nơi nào ?
Kẻ ăn cắp lên truyền hình dạy người tự trọng
Lê Chiêu Thống gào : phải yêu nước như tao…


Ai đang chọn quốc hoa giữa thời quốc nhục
Đất nước ơi xin thẹn với Tiên Rồng
Trong băng hoại hoa giữ mình nhân cách
Giữa lòng người hoa xấu hổ còn không ?

Sài Gòn 08-5-2013

  • Trần Mạnh Hảo