Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hãy lớn lên đi chàng trai Việt

Trần Chấn Uy
Thứ sáu ngày 10 tháng 5 năm 2013 5:48 AM

 (Tặng con trai Trần Minh Hoàng) 

   Khi con ra đời
   Đất nước đã bốn ngàn năm
   Nhà Trần ta đã khắc vào lịch sử
   Những Đông Bộ đầu,Bạch Đằng giang
   Bến Chương Dương,cửa Hàm Tử.
   Những chiến công khiến giặc kinh hồn bạt vía
   Lập nên một quốc gia thái bình thịnh trị
   “Xã tắc đôi phen bon ngựa đá
   Non sông nghìn thuở vững âu vàng”*. 
  
   Cha ước mong
 Sẽ đến một ngày
 Con soạn
 Binh thư yếu lược
 Viết hịch tướng sĩ
 Nối nghiệp lớn
 Của tổ tiên
 Quốc Công tiết chế
 Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.
 
 Cả dân tộc ta không muốn
 Nước Việt cứ nghìn năm gươm giáo
 Máu dân lành đẫm ướt đất cha ông
 Nhưng gặc giã còn lăm le ngoài biển đảo
 Chiếm từng tấc đất biên cương.

 Con là dòng dõi tiên rồng
 Hậu duệ Trần triều oanh liệt
 Ba lần đại phá giặc Nguyên
 Hào khí Đông A
 át cả vầng nhật nguyệt.
 
 Con ơi nước Việt
 Chưa mấy thời yên ả
 Hết thù trong lại giặc ngoài
 Cha từng thức suốt những đêm dài
 Đọc cạn từng trang sử máu.
 Tổ quốc ta bốn nghìn năm giông bão
 Đất quê hương chưa lặng gió bao giờ.
 
 Hãy khắc lên trời xanh những câu thơ đuổi giặc
 Hãy cầm chắc thanh gươm giữ nước
 Chẻ núi ngăn sông, chém bay đầu giặc .
 Hãy lớn lên đi hỡi chàng trai Việt
 Hậu duệ của Quốc Công tiết chế
 Chàng trai trẻ
 Trần Minh Hoàng.

*Thơ Trần Nhân Tông