Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ 3 dòng của Trần Trung

Trần Trung
Thứ năm ngày 7 tháng 2 năm 2013 9:26 PM


               1/ Chùa quạnh
                   Chuông xa...
                   Ni Cô quét lá.


                2/ Giêng hai
                    Lộc đài
                    Nàng Bân gọi Gió...


                3/ Lách chách chuyền cành
                    Chim trên cao
                    Hót-Khát.


                4/ Nhật Tân đâu?
                    Đào phai
                    Dài kí ức


               5/ Nhuộm tóc
                   Nâu tràn xanh đỏ
                   Bồ kết ơi !


                6/ Núi gần-Non xa
                    Mà
                    Thương tiếc.


                7/ Gái Tân
                    Tần ngần
                    Gửi Gió...
  

                8/ Mơn man má
                    Xẻ tà
                    Lượn lờ Con-Gió.


                9/ Lặng thầm
                    Tí tởn Trời-Đất
                    Mưa-Xuân...


                               HÀ NỘI 6/2/2013
                               ( Sắp sang Xuân Quí Tỵ )