Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Vũ Thanh Tùng

Vũ Thanh Tùng
Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2013 8:42 PM

 


NÓI CHUYỆN VỚI SƯ ĐI THI

Ăn chay nói chay ngủ chay
Thế mà cũng gọi là thày được ư?

Ấy là cái chuyện ngày xưa
Lỡ làng nhà cháu lên chùa vậy thôi
Thiện căn tích đức ở đời
Cũng mong trả lại cho người cầu may
Chẳng như các giáo thời này
Có tu đâu cũng đặt bày làm sư
Danh ư? Quyền ư? Lợi ư?
Thảo nào đất nước hóa sư cả bày
Sáng chế toàn lũ dân cày
Giải Quốc tế cả một bày tuổi teen

Người ta chạy chức chạy quyền
Thì em chạy cái danh hèn Giáo sư.


CHỢ VIỀNG

Chợ Viềng bán rủi mua may
Chí Phèo đem bán cái say giữa đời
Lẳng lơ bán cái lả lơi
Chính chuyên đem bán cái cơi đựng trầu
Con tằm đem bán là dâu
Mẹ Đốm bán khoán Thị Mầu đầu năm
Chín X bán cái nhố nhăng
Quan chức bán cái dở thằng dở ông
Thằng Cuội bán cái lông bông
Thị Nở bán cái vừa hồng vừa chuyên

Còn ta dở dại dở điên
Ta mua tất cả đem nghiền ra gio
Ai cần thì đến ta cho
Thề không tính toán so đo tẹo nào.

  

ĐI GIỮA CHIÊM BAO

Mới vừa lều chõng hôm nào
Hôm nay đã mặc áo bào Vua ban
Bỗng thành võng gía nghêng ngang
Giữa quân cấm vệ hai hàng oai nghiêm

Thế là duyên lại là duyên
Thế là em lại là em … thế là…

Vinh quy quan trạng về nhà
Dân hai hàng tổng đổ ra chật đường
Võng điều khăn tía áo hường
Giật mình đạp phải…bức tường kề bên

Thế là duyên chẳng còn duyên
Thế là em chẳng còn em…thế là…

Bơ vơ chú dế không nhà
Đường xoài vào hạ hết hoa mất rồi