Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhả gió ra

Trần Đức Lộc
Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2013 8:54 PM

… 
Bao nhiêu là gió
Cong queo
Thốc lên gợn đám bọt bèo già nua
Phục sinh Chúa
Thâm canh mùa
Hoàng hôn nép dưới bóng chùa qua đêm …
 *
Co ro
Giấc mộng bên thềm
Câu Kinh tụng suốt ướt mềm sương rơi
Một thời vàng ố
Một thời
Vết son đánh đổi nụ cười nửa môi
Là sao – sao đã đổi ngôi
Là trăng – trăng đã khuyết rồi còn đâu
Buôn dĩ vãng đắp trụ cầu
Nhịp còn nhịp sập dãi dầu
Máu vương …
 *
Em còn đợi bến mù sương
Tôi còn dở một nén hương đang nguyền
Nhất nguyên rồi lại nhị nguyên
Óc eo một sát-na
Điên đảo đời …
*
Nhả gió ra với chân trời

Ngũ liên tiếng trống một thời lại vang !!!