Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hưởng ứng Y Ban

Trần Tấn
Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2013 8:35 PM

Một dòng thư ra
truyền vang bốn cõi
thẹn bút , thẹn mực
xấu áo , xấu quần
ngẫm chữ " nam nhi " mà hổ thẹn khôn cùng
nghe câu " quân tử " mà bừng bừng sôi bụng
đường trần xôn xao dư luận , một lời nói nhỏ vọng non sông
ai ngờ công tâm mọt ruỗng , trăm vạn không cùng buổi trời suông ...

Có một ông bầu :
Tuổi ngoại bảy mươi mần chi hiếm
vẽ râu ra dáng ông đồ
tâm không trong sáng
tài chẳng là bao
tầm ngang hậu đỉnh
lợi ích nhóm thuộc làu làu
thông kinh sử , thơ văn lai láng
giọng ông còn vang sang sảng
đôi mắt nhìn tiền ... mờ
khen trẻ , khen tận mây xanh
song lại đè cho không ngóc đầu lên được ...

Này ta bảo :
Bọn bay mới 50 tuổi ranh
cái đồ " tri thiên mệnh "
đừng có ti toe mồm dài , mồm ngắn
chữ xanh , chữ đỏ , chữ vuông hòm
ráng mà chịu đựng những đòn của đồng nghiệp
mai rồi khôn sắc còm nhom ...

Thôi nhé :
Cố mà nhẫn tâm chịu đựng
số nghèo , đầu óc sáng ra
bánh chia giờ đây đã hết
mai này cây lại đơm hoa
khôn ngoan chọn cách im lặng
đòn đau ... mong mỏi xử hòa ...

YBan hỡi :
Hiếu nghĩa chúc người " bách niên giai lão "
sống lâu trăm tuổi chưa già
ngần ấy vẫn còn khỏe chán
bao giờ họ đã đi xa
họa tâm : thối , tầm : thường , tài : thụt
" 3 t "- hãy nhường người ta ...

       20-1-2013

       TRẦN TẤN