Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Sáng mãi tên Anh

Nguyễn Duy Xuân
Chủ nhật ngày 6 tháng 1 năm 2013 7:30 PM
 
Sáng mãi tên anh,
Nguyễn Công Hùng(*)
một con người
một số phận
bi thương
vượt lên mình
sống đời ý nghĩa
ngón tay ấn phím
gieo vào lòng tuổi trẻ
một tâm hồn
một trí tuệ
một niềm tin
cho cuộc đời
nhân ái nhiều hơn
 
Nguyễn Công Hùng,
sáng mãi tên anh.


----
(*) Hiệp sĩ Công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng vừa qua đời đột ngột ngày 31-12-2012

 
05-1-2013