Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cánh buồm em ai mở

Trần Đức Lộc
Thứ ba ngày 8 tháng 1 năm 2013 9:15 PM

Lặng lẽ cánh buồm em trên bến
Sao không riết néo đòi con thuyền bơi ?
Bể khổ -
Biển khổ thấp thom mặt người
Sóng vùi sóng
Vùi cả trời xuân xuống đáy …
 *
Lặng lẽ cánh buồm em
Nhòa nhòa hoàng hôn cong mặt ngúng nguẩy
Không ra ngày
Không ra dêm
Tù đọng lửng lơ ánh sáng và bóng tối …
*

Lặng lẽ cánh buồm em làm sao thay đổi
Hướng đi con thuyền ?
Là biển – đừng mong biển mãi bình yên
Là thuyền sợ gì thuyền nghiêng thuyền vỡ …
 *
Ai sẽ về

Tay trong tay cởi nèo chọn gió
Mở toang cánh buồm em ???