Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ôi công nông

Phạm Xuân Trường
Thứ ba ngày 8 tháng 1 năm 2013 9:06 PM

 

Thôi rồi cái lũ công nông
Bây giờ nặng nhẹ lại gồng lên vai
Trở về cái thuở sơ khai
Đồng sâu ruộng cạn rạc rài nông sâu
Công nông đấy đi về đâu
Còng lưng cha lại làm trâu trên đồng
Nước lã thỉ đổ ra sông
Bây giờ xếp xó công nông đi đời
Một thời mày đã lên ngôi
Giờ thành phế liệu về ngồi gốc đa
Đường làng cho đến phố xa
Người ta đắp chiếu làm ma cho mày
Lệnh ban sửng sốt từ nay
Ra đường cấm thấy mặt mày công nông.

Phạm Xuân Trường