Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bịa đặt trắng trợn

Trần Đức Tiến
Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2012 11:09 AM

 

          Trên blog “Văn chương +” cách đây ít ngày, có bài “Đẹp rạng ngời mà không chói lóa…” của tác giả Hoàng Phong, viết về việc kết nạp 25 hội viên mới Hội nhà văn Việt Nam (năm 2012). Bài viết có đoạn:
          “Năm ngoái, có 15 vị BCH thì có đến 14 vị (trừ Chủ tịch Hội) nhắn tin cho Đàm Khánh Phương là “Em đã bỏ phiếu cho bác rồi nhé”, kết quả được… 1 phiếu.
Tin nhắn vẫn lưu trong máy, cho là có khuất tất trong khâu kiểm phiếu, Đàm Khánh Phương tức điên, làm đơn kiện đến phủ và dọa sẽ “xẻo” từng vị vì tội thiếu trung thực, đức tính cao quý nhất của nhà văn.
          Sợ vãi. Năm nay, BCH đã quyết định Đàm Khánh Phương phải vào hội cho nước làng văn nó trong, kết quả khi bỏ phiếu Đàm Khánh Phương đã dành số phiếu tuyệt đối. Xin được chúc mừng”.
          Trong đoạn trích dẫn trên có mấy thông tin sai hoàn toàn:
          - Thứ nhất, năm ngoái nhà thơ Đàm Khánh Phương chưa đủ số phiếu quá bán của Hội đồng Thơ, nên không có chuyện các ủy viên BCH nhắn tin bỏ phiếu cho nhà thơ Đàm Khánh Phương.
          - Thứ hai, nhà thơ Đàm Khánh Phương không hề viết và gửi đi đâu bất cứ đơn kiện nào.
          - Thứ ba, năm nay khi nhà thơ Đàm Khánh Phương đã “qua cửa” Hội đồng Thơ, và đến khi BCH bỏ phiếu, thì nhà thơ Đàm Khánh Phương tuy đạt số phiếu thuận khá cao, nhưng cũng không phải là tuyệt đối.
          Những thông tin nói trên của “Văn chương +”, nếu không phải là sự vu cáo đầy ác ý, thì cũng là sự bịa đặt trắng trợn