Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Năm quan

Bình Nguyên
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 9:32 PM


(Thơ vui tặng: Hà Cừ, Kim Chuông, Tô Ngọc Thạch, Vũ Thành Chung, Nhà
giáo ưu tú Trọng Khánh. )

Bác làm quan báo lâu rồi
Về vườn nhẵn nhụi còn ngồi vuốt râu

Bác làm quan phó không lâu
Từ quan, mua sắt bán tàu, chơi thơ

Bác quan văn nghệ lơ mơ
Nửa đường gãy ghế còn rờ yếm son

Bác làm quan bé cỏn con
Trống xuôi, Kèn ngược - hưu còn lông bông

Bác nằm ngủ cạnh mom sông
Trà dư, tửu hậu mà không bóng người

“Không quan” bác đã về giời
Bốn quan ở lại hết thời về đâu?


11. 2012

Bình Nguyên