Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tiếng chuông chùa làng

Trần Đức Lộc
Thứ bẩy ngày 6 tháng 10 năm 2012 5:02 PM

Tài năng thật cần gì hào quang thế
Giả những chân trời
Giả những màu mây
Ngoáy tít mù đông tây
Vênh vênh la bàn định hướng
Những bước cà kheo thần tượng
Om xòm trống chiêng
Giả cả những giá trị riêng
Kỳ lân ngoáy đầu vồ vập …
 *
Tài năng thật không tót ngôi đẳng cấp
Gieo gió,
Khập khễnh ghế tai ương

Sầm sập khôn lường
Cánh đồng thâm canh ma quỷ
Mùa theo mùa mụ mị
Giống lúa thơm nghìn năm bây giờ đâu ?
Giả cả nước mắt tháng Ngâu
Trọc đầu bay ngang bầy quạ …
 *
Những đỉnh gian trá
Luồn vào lưng chân mây
Sao không lắng nghe ???

Tiếng chuông chùa làng
Xé thinh không
Gióng …