Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ Phan Cung Việt

Phan Cung Việt
Thứ ba ngày 9 tháng 10 năm 2012 4:50 AM


DẤU BẰNG

Ông Trời vui tính xâu Chuỗi Dấu Bằng
Rồi buông xuống những nấm mồ to nhỏ …
Đến cuối đời tôi hiểu ra điều đó
Rằng mỗi kiếp người công tội ngang nhau !

Chùa Ao, 10.12
( Thơ Quãng Cuối Đời)


EM BẢO…

Em bảo, em yêu anh
Vì anh không giống con kì nhông biến sắc
Không như khỉ múa may, như hổ mang gầm thét…
Dẫu thế nào, anh không hận thù hơn thiệt
Anh biết nhớ thực lòng, và cũng biết quên đi…

Xứ Bắc lạnh, 10.12