Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ ngắn

Nguyễn Thanh Tuyên
Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012 2:30 PM

THẾ THỜI

Chê Thị Màu, thương Thị Màu
Ô hay, xúc cảm chênh nhau thế thời ?
Mắt nhắm mắt mở cũng người
Táo xanh mà rụng muôn đời vẫn chua…

CHỈ GIÙM

Lò gạch - Thị Nở, Chí Phèo
Châu Giang vật vã  phận bèo nổi trôi
Hoắm bên lở, phụ bên bồi
Chỉ giùm Bá Kiến đang ngồi ở đâu ?

TÓC

Quân trắng thế trận đã dàn
Rưng rưng tiếc nuối bạt ngàn quân xanh

CHẲNG NGỜ

Tưởng rằng vái tượng đồng hun
Nào ngờ dột nóc, trật bùn tơ hơ

TRỞ VỀ

Dọc đường từ Bắc vào Nam
Chồng Tô Thị gặp muôn vàn Vọng Phu

VÔ TƯ SÓNG

Rượt mây ráo riết đang say
Bỗng tan tác vỡ, nào hay đá ngầm !

CÂY MƯỚP

Mảnh sành cắm buốt gốc già
Một lần đau để đơm hoa nảy chồi...