Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chợ tình

Vũ Quốc Túy
Chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2012 12:58 PM

Chợ đông chẳng thấy hàng đâu
Chỉ người ngơ ngẩn tìm nhau thầm thì
Nhặt thưa hé mảnh tình si
Cũ càng ngày trước, trông gì mai sau?
Mỗi kì đến hẹn tìm nhau
Sẻ san thoáng chốc nỗi sầu chia xa
Chút tình ta lẩn vào ta
Tỉnh ra lại vẫn nhạt nhòa biệt li…
Chợ tình mải miết người đi
Cõi lòng mua bán được gì mà mong.