Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Sen vàng

Nguyễn Thái Sơn
Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012 2:26 PM

Viết xong, chẳng biết tặng Ai… 
                     
Mải ngắm Sao Hôm quên đợi Trăng Rằm
hái Nấm Hương rừng, trẩy Đào hái Ổi
nào biết lúa Tám Xoan đang chờ sấm nổi
Bưởi đợi ra hoa
Mía sắp nẩy  mầm…
 
Tiên Nữ khép lầu mây dằng dặc bao năm
bao kẻ dưới Trần Gian lỡ một thời trai trẻ
khổ ải trăm bề nổi chìm dâu bể
luyến tiếc cõi Thần Tiên
                    em chẳng vội giángTrần ?
                                                  
cây Ngô đồng xanh dịu mưa xuân
thả rơi chiếc lá vàng           
             gió Thu xao xác mãi
lạc cặp cánh bên hồ
                cõi Nhân Gian em đành ở lại ?
Kim Liên nở Sen Vàng
                          Tiên nữ hóa Giai nhân… 
                                   
     05/10/2012