Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỌA THƠ BÙI MINH QUỐC

Trường Giang
Thứ bẩy ngày 9 tháng 5 năm 2009 8:01 AM

( Nguyên TNXP cầu đường mặt trận Điện Biên Phủ)

                           Thơ kính tặng “ anh Văn”
            ( Họa bài “Thơ tặng anh Văn” của Bùi Minh Quốc)                      
 
Nguyên Giáp thăng trầm vẫn vẹn nguyên   
Võ ,văn uyên bác quá cho nên
Vừa xong trận mạc , không cần ghế
Văn hóa coi khinh thói võ biền
Ba cuộc ,giặc tan kêu chí chóe
Một lòng giữ nước , nghĩ triền miên
Những năm đánh giặc anh tài thế
 Dân nhớ muôn đời trận Điện Biên !                            
                                    Phương Mai 7-5-2009