Trang chủ » Cùng vui

Các nhà giầu đấu khẩu

Trần Trương
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 3:33 PM
 
Tin các báo: Khu nhà ở cao cấp The manor Hà Nội
Đang xảy ra chuyện đấu khẩu về việc  chủ khu nhà đòi tăng giá gửi xe ô tô, các hộ ở đây phần lớn là  những người giầu có không chịu, nên đã xẩy ra đôi co. chủ khu nhà đã dùng “Ba-ri-e” chắn đường không cho ô tô vào nhà gửi xe, cuộc đấu khẩu đôi co chưa có hồi kết. Vậy có thơ rằng
The manor khu nhà cao cấp
Toàn các ngài “cá mập” ở đây
Hiện đang đấu khẩu mấy ngày
Giá xe trông giữ tăng ngay tức thì
Các chủ hộ gan lì phản đối
Sao cách làm vô lối, khó nghe
Lập tức các Ba-ri-e
Ngăn không cho các chủ xe ra vào
Đời toàn chuyện tầm phào như thế
Các nhà giầu o bế lẫn nhau
Chẳng cao sang cái gì đâu
Quyền lợi đụng đến là mâu thuẫn liền
Thì ra đâu phải lắm tiền
 Mà tưởng tránh được  buồn phiền cho anh
Có khi ở cái nhà tranh
lại yên ả sống thanh bình ngày đêm…