Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Đặng Thanh Hương

Trần Nhương
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 12:42 PM


Đặng Thanh Hương, Đặng Thanh Hương
Ai thân thì đến ai thương thì vào
Người từ Cổ tích tình yêu
Vọng đêm và cả Những chiều mưa đi
Phiên bản
của cái chi chi
Những con ốc cũ cũ vì chờn ren(1)
Bao giờ về lại Châu Yên
Sơn Dương (2) dê núi thả miền rừng hoang

*********
(1)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Thanh Hương.
(2)- Quê nhà thơ Đặng Thanh Hương ở Sơn Dương, Tuyên Quang