Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Phạm Viết Đào

Trần Nhương
Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2009 6:37 AM
 


Tên anh là Phạm Viết Đào
Tiếng Ru anh dịch cuốn nào cũng hay (1)
Cu kia cùng với cu này
Cu Ta nèi với cu Tây cùng mần (2)
Tình yêu hoang dã ái ân
Vết máu biết nói vang ngân từng hồi
Thao thức với thời gian trôi
Châm ngôn văn học (3) lên ngôi dài dài
Bây giờ làm tí website
Hội ta đì đọp bắn vài phát chơi (4)
Quả này chắc sẽ lên đời
Đại hội khóa tới ngon xơi chấp hành...
 
********
(1) Phạm Viết Đào chuyên dịch văn học Ru ma ni
(2) Tiếng Rumani rất nhiều âm Cu
(3) Các chữ in đậm, gạch dưới là tác phẩm do PVĐ dịch và sáng tác
(4) Bây giờ PVĐ trong BBT website của Hội ta.