Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Trinh Bảo

Trần Nhương
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 1:39 PM
 
 
 
Trinh Bảo xinh thật là xinh
Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn
Ra đường em vẫn còn son
Về nhà em đã mấy con đây à
Tiếng Tầu em nói u oa
Cá voi vũng nước Mùa hoa (1) năm nào
Bây giờ Trinh Bảo làm bao (báo)
Phó tổng Văn nghệ (2) nửa Lào nửa ta
Dịu dàng, tha thướt vào ra
Làm ai nghiêng ngả hoa cà hoàng hôn
Người khôn tiếng nói cũng khôn
Hoa khôi của Hội tiếng đồn chẳng ngoa...

************
(1)- Các chữ in đậm gạch dưới là tác phẩm dịch văn học của Trinh Bảo.
(2)- Hiện nay nhà văn Trinh Bào là Phó TBT tuần báo Văn Nghệ