Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ghi ở Nghĩa trang MAI DỊCH- Hà Nội

Trần Trương
Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2011 9:55 PM
 
 
Đây là nghĩa trang dành cho những người có ngôi vị cao
Đã đôi lần tôi đến đây đưa tiễn những người như thế
Nhưng ở đây cũng có không nhiều mộ các nhà thơ và nghệ sĩ
Những linh hồn kia ơi có thấy tự hào?
Họ còn nguyên chức vụ in trên đá hoa cương thay tờ khai lý lịch
Huân chương và công tích
Hình như nghĩa trang này như cuốn kỷ yếu vắn tắt của những thăng trầm giá trị Việt nam
Không theo vần an-pha-bê bởi sự ra đi của mỗi người lại không hỳ hạn
Sự có nghĩa hôm qua, hôm nay cứ như là vô nghĩa
Thắp vạn nén hương sao vẫn thấy lạnh lùng
Cái linh thiêng bây giờ đâu nhỉ
Ơi các linh hồn đang ở cõi hư không
May có một lần tôi đã đến thăm ngôi mộ của tướng Na-Pô-lê-ông
Vị Hoàng đế thua trận Oa-tec-Lô của ngài Cu-Tu- Zốp
Ông mãi nằm đấy trên đảo Xanh-hê-len ngoài khơi nước Pháp
Ngôi mộ lặng lẽ, bình thường sau chìm nổi bão giông…
Dấu ấn chiến công của những con người vĩ đại
Lại nằm ở cái bình thường trong công bằng lịch sử đã ghi
Không thể bịa thêm những gì trên hàng hàng bia mộ
Bia mộ đã thế rồi ,xin nghiêng mình kính cẩn,chẳng hào nhoáng làm chi…
  Một ngày  cuối năm 2010