Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ PHẠM QUANG HUYNH

Phạm Quang Huynh
Thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2010 10:16 PM
VÔ ĐỀ
 
Người :
 Mù,
Điếc,
Câm,
Mơ một lần được :

Nhìn thật !
Nghe thật!
Nói thật!
Lạ ở đời, nhiều người :
không mù,
không câm,
 không điếc
lại cam phận:
thành mù,
 thành điếc,
 thành câm !
12/2010
 

   SỰ ĐỜI
 “…đời là bể khổ”
                 Phật giáo vn
 
Giằng xé nhau,kiếm miếng ăn to!
  …Cũng chỉ là cầm thú!
Đen ngầu âm mưu,
Để đạt cao danh vọng!
…Đâu phải là người!
…ta chỉ là thằng hèn,
Khi ta luôn tìm nơi trốn ,chạy!…
Chẳng lẽ làm người!
Nỗi khổ cứ phải bằng biển khơi !???....
            25/11/2010
            Phạm Quang Huynh