Trang chủ » Cùng vui

NĂM MÃO BẮT MẠCH MÈO

Trần Gia Thái sưu tầm
Thứ bẩy ngày 21 tháng 1 năm 2023 8:13 PM
- Trò mèo

-Không có chó bắt mèo ăn cứt

-Mèo khen mèo dài đuôi

-Mèo mả gà đồng

-Cơm treo mèo nhịn đói

-Chó treo mèo đậy

-Mỡ để miệng mèo

-Có ăn nhạt mới thương đến mèo

-Giấu như mèo giấu cứt

-Xanh mắt mèo

-Tiu nghỉu như mèo cắt tai

-Rửa mặt như mèo

-Chua như cứt mèo

-Mèo lại hoàn mèo

-Chó cắn mèo cào

-Ăn như mèo

-Mèo già hoá cáo

-Mèo mù vớ cá rán

-Đá mèo quèo chó

-Như mèo thấy mỡ

-Chó chê mèo lắm lông

-Buộc cổ mèo treo cổ chó

-chó khô mèo lạc

-Chó tha đi mèo tha lại

-Mèo nằm xó bếp

-Lèo nhèo như mèo vật đống rơm

-Mèo cào không xé vách vôi

-Mèo nhỏ bắt chuột con

-Đã biết mèo nào cắn mỉu nào

-Chửi chó mắng mèo

-Chó giũ nhà mèo bắt chuột

-chuột cắn dây buộc mèo

- Như mèo vờn chuột

-Hùm mất hươu hơn mèo mất thịt

-Mèo con bắt chuột cống

-Mèo già thua gan chuột nhắt

Mèo lành chẳng ở mả

Ả lành chẳng ở hàng cơm

Con mèo con mẻo con meo

Muốn ăn thịt chuột thì leo xà nhà

Mèo hoang lại gặp chó hoang

Anh đi ăn trộm gặp nàng bứt khoai

Meo mẻo mèo meo

Tao còn cách trèo

Tao không dạy nữa

Mèo đến nhà thì khó

Chó đến nhà thì giàu

Chuột chả hay hay ỉa bếp

Ăn rồng cuốn nói rồng leo

Làm như mèo mửa

Con mèo mà trèo cây cau

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà

Chú chuột đi chợ đường xa

Mua mắm mua muối giõ cha con mèo

Con mèo nằm bếp co ro

Ít ăn thì lại ít lo ít làm

Con ngựa đi bắc về nam

Hay ăn thì lại hay làm hay lo

Bờ tường sợ chuột cống

Chuột cống sợ mèo già

Mèo đến nhà thì khó

Chó đến nhà thì giàu

Mèo tha miếng thịt thì đòi

Hùm tha con lợn giương đôi mắt nhìn

Mèo già thua gan chuột nhắt

Nam thực như hổ

Nữ thực như miu

Mèo trắng mèo đen miễn là bắt đc chuột

Dán bùa Lồn mèo