Trang chủ » Cùng vui

HỎI NGU CỤ MỘT CÂU

Trương Tuần
Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2022 10:10 AM
Tôi thấy giang hồ nó bẩu nhiều quan to nước mình mua nhà bên Mỹ bên tây.Tiền gửi ngân hàng Thụy Điển, Thụy sỹ. Con cái thì du học rồi định cư xứ người có đúng không cụ ?
- Đúng quá.
- Sao đến chỗ mấy thằng giãy chết thế cụ ? Chỗ Tầu, Triều Tiên anh em môi hở răng lạnh thì chả đến là sao?
- Chiện, cụ tối dạ bỏ mẹ muốn bắt cọp phải vào hang hổ. Đến thằng giãy chết để đập cho nó một nhát cho nó chết luôn.
- Ồ ra thế hả cụ.
- Thì VƯỠN.