Trang chủ » Cùng vui

" NĂM ANH EM TRÊN MỘT CHIẾC XE...TĂNG" !!!

FB Lê Xuân Cường
Thứ bẩy ngày 10 tháng 6 năm 2023 3:09 PM

Năm "ông kễnh" bịt tai giả điếc
Cùng leo lên một chiếc xe... TĂNG!
Là GA ,ĐIỆN , NƯỚC , THUỐC , XĂNG
Bàn nhau hợp tác san bằng... túi dân!
XĂNG cậy thế nhanh chân lên trước
Quyết phải dành bằng được ghế đầu
Tàu xe phải có xăng dầu
Thế là "bá tánh" giơ đầu chịu... TĂNG!
Ông "điên nặng" thấy xăng bắt bí
Chẳng tội gì bỏ phí thời cơ
ĐIỆN không thể thiếu nửa giờ
Thế là "ông kễnh" cũng..."tờ - ăng - TĂNG"!
GA vốn phận "nhì nhằng" từ trước
Chẳng độc quyền, chẳng được "bảo kê"
Điện , xăng thấy thế vỗ về:
Ai chẳng phải nấu tội giề cứ ...TĂNG!
Còn ông NƯỚC lăng quăng đanghóng
Bỗng nghe xăng gọi vọng từ xa:
"Nước đâu! Tao bị cháy nhà!
" Dịp may hiếm có, thế là cũng... TĂNG!
Ông THUỐC thấy bốn "thằng" lên trước
Cần nhưng đâu cứu được mạng người?
Ốm mà thiếu thuốc chết tươi
Chẳng gì sánh được mạng người, phải ... TĂNG!
Thế là...THUỐC, GA, XĂNG, ĐIỆN, NƯỚC
Dắt tay nhau sánh bước lên xe
Đầu dân cứ thế mà. ghè
Nắn trên, bóp dưới cho... nhè tiền ra! !!!