Trang chủ » Cùng vui

NĂM MỚI CHÚC NHAU

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2020 7:34 PM


- Kính cụ đầu xuân năm mới !
- Kính cụ, cả năm hai ta cứ THÌ VƯỠN mãi. Năm con Chuột xem có gì chuyển hóa tý không cụ.
- Vâng, tôi tặng cụ bài thơ nhé: Năm mới cụ đẹp xinh / Tăng gia thêm mối tình / Sức khỏe thật vô địch / Ngang đường sắt Cát Linh...
- Cụ đểu vừa thôi, cụ chúc tôi như cái công trình kéo dài cả chục năm và đội vốn gắp năm mười lần.
- He he sory cụ. Đầu năm cứ vui cho nó hên cả năm.
- Vâng thì tôi cũng tặng cụ bài thơ đáp lễ: Năm Chuột cụ thật cương / Ăn cả thịt lẫn xương / Tiền như nước nhiễm độc / Hoành tráng tựa Nhật Cường...
- Hura, ngang thưng nhau. Tôi chúc cụ Cát Linh, cụ chúc tôi Nhật Cường. Hà Nội mình xuất sắc lắm cụ ạ.
- Tôi thấy thơ phú chúng mình hay quá e Lý Bạch, Đỗ Phủ ghen tị.
- Các tiền bối ghen tị không sao, sợ nhất là Hội đồng Thơ dìm hàng...
- He he THÌ VƯỠN phát nhé...