Trang chủ » Cùng vui

CỤ CHO TÔI CHỬI MỘT CÂU

Trương Tuần
Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2019 11:27 AM
- Tiên sư cụ cái thằng thù địch !
- Sao hôm nay nóng tính, chửi bới ghê thế.
- Thì tôi căm bọn nó, nó bảo mình không dân chủ, quan xa dân...vân vân và vân vân. Tức ghê cơ.
- Cụ có việc gì chứng minh ?
- Thì cụ đọc báo nói 9 người trốn ở Hàn Quốc là bọn đi nhờ chuyên cơ.
- Ô hay thế, như xe ôm cụ nhỉ.
- Theo tôi phải xem ai đằng sau việc cho đi nhờ này, chắc chắn không vô tư đâu cụ nhỉ.
- Thì VƯỠN...