Trang chủ » Cùng vui

CHIA SẺ VỚI CỤ LÊ ĐÌNH KÌNH

Trường Nhân
Thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2017 8:06 AM

Kết quả hình ảnh cho cụ Lê Dình KìnhHoan hô cụ Lê Đình Kình
Cụ đang bị bắt....thình lình tự do
83 năm tuổi trời cho
60 tuổi Đảng chăm lo hết mình
Cựu cách mạng, cựu chiến binh
Cụ là khí phách thôn Hoành Đồng Tâm
Ở xa chưa thể về thăm
Đôi dòng chia sẻ nỗi lòng mến yêu...
(có mượn hơi thơ Bút Tre)