Trang chủ » Cùng vui

ĐÚNG ĐÚNG SAI SAI

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2017 5:59 AM- Cụ ơi tôi cứ nghĩ ngợi mãi, nhân dân thời nào thì đúng nhỉ ?
- Nhân dân đúng nhất thời "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Xe chưa qua nhà không tiếc"
- Ồ nhỉ.
- Thế thời nay bộ phận nào đúng hả cụ ?
- Nhóm lợi ích luôn luôn đúng !
- Vì sao lại thế cụ ?
- Vì họ có tiền có quyền 
- Cụ nói khó nghe bỏ mẹ
- Khó nghe nhưng đó là sự thật
- Sự thật ?
- Thì VƯỠN

Đọc bài trên Vietnamnet:

Lợi ích nhóm tha hóa ‘bộ phận không nhỏ’ cán bộ

Nếu không có cơ chế ngăn chặn, lợi ích nhóm (tiêu cực) phát triển sẽ làm suy thoái, tha hóa về đạo đức, lối sống của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên (đặc biệt là những người có chức, có quyền).