Trang chủ » Cùng vui

CÔNG CHỨC NƯỚC TA

Trương Tuần
Thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2017 8:12 PM- Cụ ơi, hôm nay trên VNN.VN có bài "Doanh nghiệp cho rằng, thừa 50% cán bộ vì "họ đi chơi rất nhiều, ngồi bói chữ nhiều hơn là làm". Làm gì có chuyện đó cụ nhỉ, tuyền các đồng chí xuất sắc
- Trụ sở to, xe xin, máy lạnh ngon, công chức ăn mặc hàng hiệu, đông đàn dài lũ...Hoành tá tràng lắm cụ ạ. Mấy thằng Mỹ, Pháp, Nhật còn lâu mới theo kịp
- Chỉ mỗi cái làm việc là như mèo mửa, vòi vĩnh bôi trơn...Nói một tấc đến giời
- Thì có người dung dưỡng nên mới được thế.
- Thảo nào bán trâu, bán nhà chạy cho con vào công chức, mua chức kiếm ăn
- Thì VƯỠN