Trang chủ » Cùng vui

LỜI VÀNG TU THÂN

nnb/stbs
Thứ sáu ngày 28 tháng 4 năm 2017 2:13 PMLỜI VÀNG TU THÂN

1. Kỳ thực nhiều người rất đáng thương. Người thương yêu bạn và cưng chiều bạn thì bạn không quan tâm, người đối xử lạnh nhạt băng giá thì bạn lại cứ đuổi theo. Cuối cùng người chịu tổn thương cũng chính là bạn.

2. Đã là thứ không cần thì có tốt lành mấy cũng chỉ là rác.

3. Nếu như bạn không mù thì đừng dùng tai để hiểu về tôi.

4. Thực sự giỏi giang không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà khi bạn gặp khó khăn, bao nhiêu người quen biết bạn.

5. Có những việc không cần thiết giải thích, từ khoảnh khắc mở lời bạn đã thua rồi.