Trang chủ » Cùng vui

CỤ LO VIỆC CỤ

Trương Tuần
Thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2017 1:51 PM

- Này cụ cố tri khả kính ơi
- Ghớm hôm nay cất lời có cánh hay thế ?
- Thì có câu thắc mắc đây.
- Hỏi gì hỏi luôn không mất hứng.
- Cụ thấy một số nơi cơ quan công quyền như thực hiện "Tam không" (không nhìn, không nghe, không nói). Quản lí xã hội, địa bàn mà như người trên Giời, chả biết cái gì...
- Cụ nhầm đấy nhé. Họ biết tuốt nhưng họ có quyền lợi nên "tam không". Cụ thử mang vài viên gạch đến trước nhà xem là có ngay cán bộ đến tra hỏi.
- Chết thật nào cát tặc, lâm tặc, dâm tặc, than tặc, quặng tặc.... phố Tầu, phá núi xây biệt thự...Trăm thứ be bét mà tuyền các đồng chí xuất sắc thì dân gánh đủ...
- Sao cụ cứ lo quá thế nhỉ, cụ "gái góa mà lo triều đình"
- Mình là công dân phải chung lo chứ cụ.
- Cụ hãy lo dạy con cháu chịu khó tằn tiện để trả nợ
- Nợ to hả cụ ?
- Thì bố anh Chúa Chổm.
- Lại đến thế kia à cụ ?
- Thì VƯỠN...