Trang chủ » Cùng vui

GÀ TRỐNG GOLOA LẮM CHUYỆN

Trương Tuần
Thứ ba ngày 25 tháng 4 năm 2017 10:45 AM
Trương Tuần

- Cụ ơi, anh Gà trống Goloa rách chuyện quá cụ ạ
- Sao mà rách chuyện ?
- Thì chơi 22 vị ứng cử Tổng thống, sao phải khổ thế, ghế ít đít nhiều.
- Ô hay, nhiều người muốn ra gánh việc nước mà.
- Ôi dào,.lại có cậu 39 tuổi cũng tranh cử..
- Quá hay, sức trẻ nó đưa nước Pháp tiến lên.
- Còn lâu mới ưu việt như ta, một phát ăn liền...
- Thì VƯỠN...