Trang chủ » Cùng vui

NGÁO NGÁO...ỘP

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 8 tháng 4 năm 2017 8:37 AM

- Này cụ, sao tôi thấy dạo này cấm loạn xì ngầu thế cụ ?
- Tôi thấy như NGÁO CẤM cụ ạ.
- Theo kiểu các ông NGÁO này thì cấm hết CA DAO, TỤC NGỮ, TIẾU LÂM, CỔ TÍCH, DÂN CA, DÂN VŨ... vì không thể tìm bản gốc.
- Cụ ạ, tôi lại nhớ hồi TBT Nguyễn Văn Linh nói "cởi trói" mà sau mấy chục năm nó lại kinh hoàng như hôm nay.
- Hay ta đang đi giật lùi hả cụ ?
- Thì VƯỠN....