Trang chủ » Cùng vui

TA LÀ...MUÔN NĂM

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 31 tháng 3 năm 2017 10:53 AM


Em ơi có anh chống lưng
Em lên chót vót... miễn đừng bỏ anh
Xe sang, nhà cửa đã đành
Còn bao nhiêu bậc công danh tót vời
Anh đây chẳng kém ông Trời
Vẫn trong sạch vẫn sáng ngời hồng chuyên
Trong tay sẵn có đồng tiền
Lời xưa "Dĩ thực vi tiên" em à
Giữ cho anh cái nuột nà
Cùng nhau lên đỉnh...ta là muôn năm...!