Trang chủ » Cùng vui

VĂN NHIỀU THÌ ÍT, VĂN ÍT THÌ NHIỀU

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017 6:52 PM-Cụ ơi, Vừa trao Giải thưởng cho VHNT, bao nhiêu nhà văn, nghệ sỹ sướng quá cụ ạ
- Quá sướng luôn. Nhiều vị sắp tổ chức rước danh hiệu vinh quy bái tổ nữa kia.
- Hoành tá tràng thế kia à cụ ?
- Chứ sao. Theo cụ giải này có chuẩn không ?
- Thưa cụ tôi thấy chưa tâm phục khẩu phục VĂN NHIỀU GIẢI ÍT, VĂN ÍT GIẢI NHIỀU.
- Sao lại văn ít giải nhiều ?
- Là tác giả ít văn thì chiếm giải nhiều...
- Văn ít sao họ được giải?
- He he nhưng họ nhiều thứ khác
- Ô thế hả thì VƯỠN phát nhé.

Văn hay thì bị nốc ao
Văn xoàng thì được đề cao ngất trời...