Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THỜI GIAN

Dương Quốc Việt
Thứ bẩy ngày 28 tháng 5 năm 2016 5:26 PM
Sông thi gian ôm trn giòng lch s
Không s
c mu hư o vô biên.
K
vui say mong người ngng chy
Đ
được chơi hưởng lc thú đi.
K
nghèo hèn khc khoi ngóng tương lai
Th
i gian là chui dài lê thê vô đnh.
K
không tưởng trượt dài trong mng m
B
c thi gian trong hoang tưởng di la.
K
đc thi mun đo gt thi gian
Hòng kh
c tên mình đi theo cùng năm tháng.
K
tôi đòi dùng thi gian ngóng đi
L
a ý b trên un lưỡi t bày.
.

Hi loài người t Hng Hoang ngây di
M
t ngày kia ngươi t gi văn minh
Đã tr
i qua bao hc thuyết hoang đường
Ng
ươi tht nh trước thi gian vĩ đi.
Trí tu
người dù cao siêu đến my
Th
i gian kia vn tru tượng xa vi.
Nh
p thi gian trong thế gii bn chiu
Ng
ươi nhng tưởng thu tâm can vũ tr
Ng
đâu! tri vn chuyn đt vn rung
Và th
i gian mãi làm ngươi xa l..

.

M thi gian người cun đi tt c
V
a gin va thương thế gii loài người.
Ng
ười vô tn chp chi loài nh
Ngây ngô mu
n cưỡi đp lên người.
Con ch
mong hiu mt chút v người
Làm v
n sng cho mt đi trn thế.
Th
ương sinh linh người hé l đôi điu
Đ
cõi sng bt đi phn tai ho.
Ôi th
i gian! Mu nhim thi gian!
Muôn thu
xa vi! Hi loài người bé bng!