Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỤC BÁT “TIẾT THANH MINH”

Trần Vân Hạc
Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2010 6:36 PM
 
Ngắt ngọn cỏ, chấm sương mai
Gửi đồng đội dẫu hình hài nát tan
Hồn ngân xanh một cung đàn
 Quê hương Đất nước bốn ngàn tuổi xuân
Nhớ ngày muôn nẻo hành quân
Lòng vui như hội muôn phần yêu thương
 Bạn hòa trong đất quê hương
Ươm mùa trái ngọt ngát hương dâng đời
Thân hòa trong đất mẹ rồi
Bạn ơi xin hãy ngậm cười dưới âm
Thanh minh - Giỗ Tổ, tri ân
Âm dương giao cảm muôn phần tin yêu
Bạn ơi ta hiểu rất nhiều
Cuộc đời chìm nổi bao nhiêu thăng trầm…
Từ trong đất hãy lặng thầm
Ngậm cười trong khói hương trầm cùng nhau !
Trần Vân Hạc