Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÃ TỈNH CHƯA ?

Trường Giang
Thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2010 4:48 PM
 
“ Đối với hai quần đảo Hoàng Sa , Trường Sa
Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi”
Hội Địa lý quốc gia Hoa Kỳ  thông cao vậy
Giới truyền thông toàn trái đất đều nghe
Lũ Việt gian giấu mặt ,im re
Tạm ngậm miệng cãi chày , cãi cối
Bọn bành trướng , bá quyền tức tối
Cố tình nghênh ngang “hạ mục vô nhân”
Đã tỉnh ra chưa ? hỡi ai yếu bóng vía !
Việt Nam có chủ quyền và chính nghĩa
Máu xương lính biên phòng nhiều thế hệ
đã thấm đất Hoàng Sa , hòa sóng nước Trường Sa
Quần đảo của chúng ta , vùng biển của chúng ta
Chứng tích tự xa xưa ,nay vẫn còn lưu giữ
Nước ta nhỏ nhưng không hèn , không sợ
Chặn xâm lăng , rạng rỡ những trang vàng
Bóng tối nhập nhoàng một lũ Việt gian
ân phải bả bá quyền , bành trướng
Chúng giả điếc , đui , câm, lì lợm
Bưng bít mưu thâm , lừa dối dân lành
Đã tỉnh ra chưa ? hỡi ai vô cảm
Lẽ nào đã quên bài học năm xưa !
“ Nước Nam của dân Nam” tổ tiên truyền dạy
Nhớ ra chưa ? Liệu đã tỉnh ra chưa ?
Phương Mai đêm 29-3-2010