Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHỐNG THAM NHŨNG PHẢI LÀM TỪ GỐC

Nhà văn Đình Kính
Thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2010 10:56 AM
Tiếng nói nhà văn
Trong một phúc trình kinh tế mới đây, tổ chức Tư vấn Rủi ro Chính trị-Kinh tế (PERC), trụ sở tại Hong Kong, xếp Việt Nam đứng vị trí thứ ba trong danh sách các nước tham nhũng nhất châu Á-Thái Bình Dương. Xếp thứ hạng là việc của người ta. Nhưng tham nhũng là chuyện có thật. Nó đang trở thành quốc nạn, trở thành nội xâm và đang xói mòn lòng tin của dân vào Đảng, vào chế độ. Chống tham nhũng được Đảng, nhà nước quan tâm, nhưng xem ra các biện pháp thực hiện chưa thật sự biểu hiện thái đô kiên quyết tuyên chiến với vấn nạn này, mà vẫn nửa vời, vẫn cầm chừng, nể nang, né tránh và vẫn tế nhị nên chưa thuyết phục, chưa hiệu quả. Đó mới là những giải pháp hớt trên ngọn. Đặt người đứng đầu cơ quan hành pháp ở trung ương và người đứng đầu cơ quan hành pháp ở các tỉnh làm người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng trung ương và địa phương là một ví dụ. Muốn khách quan, nên chăng việc này giao cho một tổ chức khác như Mặt trận, hoặc Hội Cựu chiến binh chẳng hạn. Và nếu cơ quan chống tham nhũng đó được độc lập, có quyền tối cao trong công tác này, không bị áp lực nào khác chi phối ngoài pháp luật, việc chống tham nhũng sẽ có hiệu lực hơn.
 Đất để tham nhũng nảy mầm và phát triển là cơ chế. Bởi thế muốn chống tham nhũng thành công, trước hết phải bắt đầu từ cái gốc đó. Cơ chế không là vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, càng không phải là dị vật từ tiền sử để lại. Cơ chế do con người sinh ra, do vậy không có cớ gì không thay đổi được. Có điều đã muốn thay đổi và dũng khí dám thay đổi hay chưa. Tạo ra cơ chế mới trong lãnh đạo, trong điều hành, từ việc lớn đến việc nhỏ để tham nhũng không có đất nảy mầm và phát triển mới là cốt lõi của chống tham nhũng. Nếu chỉ hớt ngọn, cành này cắt đi lập tức sẽ có các nhánh khác nảy ra.
 Muốn chống tham nhũng có hiệu quả, phải kiên quyết làm từ gốc!
 ĐK