Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN THI CA

Vũ Xuân Tửu
Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 6:38 AM
 
Trên website trannhuong.com vừa qua, có đăng bài:
- Lịch sử một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ, thơ của Nguyễn Quang Thiều
- “Dịch thơ” Lịch sử một tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ của Đỗ Hoàng
 Tôi xin mạo muội có ý kiến, như sau:
1/ Đọc bài thơ “Tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ” của Nguyễn Quang Thiều, tôi cảm nhận đó là một bài thơ.
2/ Đọc bài của Đỗ Hoàng “dịch thơ Việt ra thơ Việt” về bài thơ trên, tôi cảm thấy như một diễn ca, nôm na hóa những điều bí ẩn của thi ca.
3/ Con đường của thi ca không chỉ có ngần ấy lối mòn thể loại, mà cần khám phá thêm, không nên cứ thấy trái ý mình, trái lẽ thông thường thì cho là “vô lối” hoặc “tắc tỵ”…
4/ Người ta có thể dịch thơ ra thơ, hoặc chuyển thành văn xuôi, mặc lòng, vì với thơ, người đời thường nhớ ý. Ý là cảm nhận của từng người.
5/ Về chuyện này, người ta đã bàn cãi nhiều, và chắc còn bàn mãi, vì thơ là của TRỜI. Trời cao xanh và vô biên.
     Tuyên Quang, 9/3/2010
       V.X.T