Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI BÀI THƠ PHƯƠNG HÀ

Phưong Hà
Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 8:49 PM
Phưong Hà
 
HỎI
Đức Jê Su vác trên vai thánh giá
Gánh nhân loại đau thương hay cứu rỗi chính mình
Hai ngàn năm vết đau còn rỏ máu
Ai đã đóng đinh ngài
                       hỡi đấng Messia*?
---------
* Đấng chăn dắt
 
NGHE CHUÔNG
 
Chuông chùa lan tỏa thinh không
Tôi nghe bạc tóc từ trong ra ngoài
Người tu đầu trọc trên vai
Không tu tôi giữ hình hài mẹ cha
Người tu người mới ngộ ra
Quán Âm giả gái dễ lòa nhân gian
Tôi còn nặng nợ trầm luân
Đốt nhang khói đã đứt chân bao lần
Bồ đề nghiệm tiếng chuông ngân
Bao nhiêu lá rụng trước sân cửa thiền
Mơ màng đến được cõi tiên
Giật mình ai gánh ưu phiền cho ai?