Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ TĂNG THẾ PHIỆT

Tăng Thế Phiệt
Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010 6:56 AM
Mặt trời đang nhú

Sóng đang liếm
Những mảnh đêm cuối cùng
Và thở nhẹ
Làn dương khí đầu tiên
Hát khẽ chào em
Cô gái xóm chài đi tắm sáng…
Tay sóng mượt xanh
Tay em ngà trắng
Cùng múa bài huyền diệu của thiên nhiên.
Gió kéo nhẹ
Màn mây về phía núi
Biển thầm thì
Tấu nhạc Đại dương xa
Từ cao thẳm
 Vén mây nhìn em múa
Mắt các thần
Ngơ ngẩn giọt sao thưa ?
Và tôi  vừa chớm 19 tuổi
Ôm máy ảnh quên lời mẹ gọi
Đứng sững sờ trước  biển và em
Hiển hiện
Dịu dàng một nét cong
Vầng mặt trời
Nghiêng ngửa giữa hừng đông .

Con sông rưng rưng 

Con kênh xanh xanh mái chèo đưa nhanh
Bài hát xưa bâng khuâng
Sóng
Ai đó đầm mình tắm trong kỉ niệm
Áo bà ba lúng liếng mắt xanh.
Có hai người đi xe” hộp” về thăm
Bạn xưa
Nghĩa nặng tình thâm
Hương cá nướng thơm lừng mặt sóng
Men rượu nồng chuếnh choáng dòng sông.
Đã từng
Ba người ba xứ
Chụm thành một tổ liệt oanh
Làm quan
Hai người lên phố
Ly cụng ly chan chứa ân tình.
Nhắc nhiều chuyện chiến tranh oanh liệt
Ít nói đời nay phân biệt giàu nghèo
Nằm trên cỏ ngắm sao trời thao thiết
Mơ ngày mai, cùng ôm siết vai nhau…
Năm năm ,
Sau cuộc về thăm ấy
Bên sông
Nhà máy mọc lên
Ôi con sông như dòng đời cuộn chảy
Nước thải nghẹn dòng ngôp thở đêm đêm.
Và tôi thấy
Cả ba người bạn ấy
Lại chạm ly trong một nhà hàng
Có một người vỗ bàn đứng dậy
Dáng hao gầy con sông rưng rưng.