Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - TRẦN ĐÌNH SỬ

Trần Nhương
Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009 9:05 AM
 Tên là Sử lại làm văn
Làm thày còn được trong chân Hội đồng (1)
Huế chừ Hương có còn sông
Ngọ môn chừ có bóng hồng thướt tha ? (2)
Thi pháp truyện Kiều ấy a
Thi pháp Tố Hưu mới là tuyệt chiêu
Lý luận phê bình rất siêu (3)
Giáo sư, tiến sĩ tên nêu hàng đầu
Sử Hồng bác để nơi đâu ? (4)
Trẻ con nó thuộc sử Tầu nhiều ghê…
 
------------------
(1)- Nhà văn Trần Đình Sử có chân trong Hội đồng lừng danh LLPB VHNT Trung ương
(2)- Quê ông ở Huế
(3)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của TĐS
(4)- Ông còn có bút danh Sử Hồng