Trang chủ » Cùng vui

MŨ NI CHE TAI TRƯỚC THAM NHŨNG

Bùi Đức Lại
Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2010 7:47 AM
 
Chống tham nhũng xem chừng quá khó
Chống ai, ai chống bây giờ ?
Kẻ tham nhũng chắc là cán bộ
Là đảng viên, không thể là dân
Giặc ngoại xâm mấy lần đánh thắng
Giặc nội xâm chả nhẽ thua hoài ??? 


Trích bài của Bùi Đức Lại trên VietNamNet 
Kẻ tham nhũng trong một cơ quan, đơn vị thường có vị trí lãnh đạo, có bè cánh, nắm bộ máy và các công cụ quản lý, có nhiều thủ đoạn, phương tiện vật chất để xóa tội, chạy tội. Một số có quan thày đỡ đầu, chống lưng từ trên. Lột mặt tham nhũng rất khó khăn. Các cơ quan chuyên môn như thanh tra, kiểm tra, công an với lực lượng chuyên nghiệp đông đảo, nắm nhiều công cụ pháp lý mà nhiều vụ việc kéo dài hàng năm cũng chưa kết luận nổi.
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201001/Mu-ni-che-tai-truoc-tham-nhung-887984/