Trang chủ » Cùng vui

CHÙM ẢNH... NGỦ

Phó Nhòm
Thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2010 6:37 AM
Phó Nhòm
 
Ăn được ngủ được là tiên đấy các bạn ạ. Trên chuyến xe số 5 đưa các nhà văn đi Quảng Ninh, Phó Nhòm tôi chớp được mấy ảnh... ngủ xin hầu quý vị xem cho vui. Sau mấy ngày hội nghị Giới thiệu văn học các đồng nghiệp có vẻ mệt mỏi nên tranh thủ chợp mắt. Vui thôi nhé chứ không có ý gì.

 
Nguyễn Việt Chiến ngủ bù sau những ngày mất ngủ vừa trải qua

 

Ngủ như chưa bao giờ được ngáy
Tình nguyện viên quên hết sự đời
 
Khi ngủ thì cần gì nghiêm chỉnh
 
Đầu Nguyễn Trọng Tạo còn chân không biết của ai
 
Úp mặt...không phải vào sông quê
 
Đoàn Tử Huyến ngủ bù
 
Dịch giả Lê Sơn thiêm thiếp giấc nồng