Trang chủ » Cùng vui

HÀ NỘI NGÀN NĂM CHẶN NGÃ TƯ

Trương tuần
Thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2010 9:36 PM


Hà Nội ngàn năm chặn ngã tư
Vua Lý về thăm mệt đứ đừ
Xe ngựa vòng vèo quay chóng mặt
Bực mình tiên đế té Hoa Lư
 
Hà Nội ngàn năm chặn ngã tư
Dân trí xem ra đã nát nhừ
Chen vai thích cánh nên đường tắc
Đèn đỏ đèn xanh cũng cứ vù
 
Hà Nội ngàn năm chặn ngã tư
Đường thông hè thoáng chỉ là mơ
Việc nhỏ như vầy chưa làm được
Nói như rồng lượn phía sông Lừ...