Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

C O C C

Lão Hà
Thứ bẩy ngày 7 tháng 11 năm 2015 9:01 PMGhi chép về cuộc bàn luận vỉa hè của nhà Ngôn Ngữ ngồi xổm

Sao báo chí quốc doanh và mạng dân dân lại nói là Con Ông Cháu Cha mà không nói thuận là con cha cháu ông nhỉ,

có lẽ họ gọi thế cho thuân tai thôi.

Nói con cha cháu ông là nói trong hệ gia đình, trong xã hội nói con Ông cháu Cha mới đúng.

Đúng là đúng thế nào ?

Tôi hỏi Ông nhá, vợ Ông thấy con nó quấy thì dọa nó như thế nào ? Đầu tiên là Ông Ba Bị, hết Ông Ba Bị là Ông Công An,...nghĩa là gọi bất cứ Ông nào mà có thể dọa được là dọa. Vậy Ông là chức danh xã hội khi giao tiếp như Ông Chủ Tich, Ông Bí Thư, Ông Công an...còn khi gọi là Anh là rất thân thương như Anh Bộ đội...có khi nào vợ ông lại dọa con là nín đi kẻo Anh Bộ đội bắt không ?

Con Ông là con Ông nọ Bà kia trong giao tiếp xã hội chứ không phải Ông trong quan hệ gia tôc theo thứ tự Cu--Ông--Cha--Con của 4 thế hệ kế tiếp.

Thế cháu Cha thì Ông giải thích thế nào ?

Ông có biết trong xã hội đen thì các đại ca được đàn em xuy tôn thé nào không ?

Trước bậc đàn anh thì chúng gọi Đại Ca, nói riêng với nhau chúng kêu Cha Nội, Ông có nhớ mấy thằng choai choai thuộc công nghệ 2 ngón hoặc mấy đứa đua xe bị bắt đều khai là Cháu các quan to không ? các quan này thuộc hàng Cha nội của bọn chúng, do vậy báo chí đều nhắc chuyện CON ÔNG CHÁU CHA là hoàn toàn đúng.Gửi đứa nào đó các Quan đều nói là cháu, đúng là cháu Cha nội

5/11/2015 Lão Hà