Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HOAN NGHÊNH GIỌNG ĐỌC MC TRÊN VTV1

Vũ Xuân Tửu
Thứ bẩy ngày 7 tháng 11 năm 2015 8:45 PM
Bài MC thời sự VTV: Giọng nào cũng phải nói đúng tiếng Việt, đăng trên Tuổi trẻ Online, 30/10/2015, 11:32 GMT+7, đã thu hút 114 ý kiến tranh luận, người thì thích giọng Nam, người thì khen giọng Bắc, tôi cũng tham góp 2 ý kiến, như sau:

Vũ Xuân Tửu 12:05 30/10/2015

Giọng chuẩn quốc gia phải lấy giọng thủ đô. Chương trình thời sự trên đài quốc gia cũng phải lấy giọng thủ đô. Còn các chương trình khác, đài khác thì đa dạng cho sinh động, phong phú. Thủ đô Việt Nam hiện nay, theo quy định trong hiến pháp là Hà Nội. Bởi thế, chương trình thời sự đài truyền hình, phát thanh quốc gia, nên dùng giọng Hà Nội.

Vũ Xuân Tửu 05:02 31/10/2015

Tôi xin nói rõ thêm, về ý kiến của mình, lúc 12:05, ngày 30/10/2015:
- Các giọng cơ bản (phương ngữ) của nước ta: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ đều hay cả, nhưng giọng Bắc Bộ (Hà Nội) được sử
dụng cơ bản trong việc xây dựng từ điển (quốc gia), như: Từ điển tiếng Việt, Từ điển chính tả, Từ điển đồng nghĩa, Từ điển ngược nghĩa và các loại từ điển dịch sang ngôn ngữ khác trong và ngoài nước.
- Các giọng (phương ngữ khác), chẳng hạn, như: "Sài Gòn, viết sai chính tả, so với chuẩn là: 33% số dấu, 50% chữ ghi âm đầu, 59% số vần trong tiếng Việt".
- Qui định liên bộ giữa Bộ Giáo dục và Ủy ban Khoa học xã hội (1980), về chính tả, trong sách giáo khoa cải cách giáo dục cũng nêu cách viết các âm tiếng Việt, theo đúng Từ điển chính tả phổ thông.
Bởi vậy, chương trình thời sự quốc gia phát trên phương tiện thông tin đại chúng, như đài phát thanh TNVN, đài truyền hình TW, nên dùng giọng Hà Nội.

Mấy ngày gần đây, MC chương trình thời sự VTV1 đã đọc giọng Hà Nội, khiến tôi cảm thấy vui lây.

Tp. Tuyên Quang, 7/11/2015

VXT